X
X
X
X

Knowledge Base

HomepageKnowledge BaseAPI Errors

API Errors

These code codes are 0x0100-0x07FF. You may encounter these while communicating with one of our APIs.

kod HTTP Durum Kodu Açıklama
0x0210 401 Geçersiz kullanıcı adı: %1
0x0210 401 Geçersiz kullanıcı adı: %1
0x0211 401 Geçersiz şifre
0x0212 401 Geçersiz IP adresi:%1
0x0213 403 Yetkisiz IP adresi:% 1
0x0214 403 %2 karma %2 için MSISDN için geçici kara liste
0x0215 403 MSISDN %1 kara listeye alındı
0x0216 403 İletişime geçiniz
0x0217 403 Yetkisiz varış yeri: ülke %1
0x0218 422 Bilinmeyen ileti sınıfı kimliği %1
0x0219 403 Hesap için e-posta etkin değil
0x021A 403 HLR hesap için etkin değil
0x021B 403 Telefon defteri hesap için etkinleştirilmedi
0x021C 403 MMS hesap için etkinleştirilmedi
0x021D 403 SMS hesap için etkinleştirilmedi
0x021E 500 %1 ileti sınıfı %2 için yapılandırılmamış
0x021F 403 Yetkisiz operatör:% MCC %1, MNC % 2
0x0220 400 % 1 desteklenmeyen parametre
0x0221 400 Desteklenmeyen imza yöntemi %1
0x0222 400 Gerekli %1 parametresi eksik
0x0223 401 Geçersiz Tüketici Anahtarı
0x0224 401 geçersiz imza
0x0225 401 Süresi dolmuş zaman damgası
0x0226 401 Geçersiz / kullanılmış nonce
0x0229 401 Geçersiz simge
0x022A 403 Hesap dondurulmuş, desteğe başvurun
0x0310 422 İleti, aynı alıcıyı birden çok kez içeriyor. % 1 MSISDN'si çoğaltılıyor
0x0311 422 Öncelik %1 mevcut değil
0x0312 422 İçeriğe göre filtrelenen iletiler
 

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(259 times viewed / 1 people found it helpful)

Top