X
X
X
X

Knowledge Base

HomepageKnowledge BaseSMS Errors

SMS Errors

The table below is a comprehensive list of error codes that can be returned to you in the Delivery Status Notification. We do our best to keep track of all these, but some may be missing. Not all error codes are appropriate or expected to occur in normal operations. This section covers the codes 0x0100-0x01FF.

grup kod Açıklama
HLR 0x1010 Bilinmeyen abone
HLR 0x1011 Arama engellendi
HLR 0x1012 Teleservis sağlanmamış
HLR 0x1013 Abone yok
HLR 0x1014 Tesis desteklenmiyor
HLR 0x1015 HLR Sistem hatası
HLR 0x1016 Beklenmeyen veri değeri
HLR 0x1017 HLR Verileri eksik
HLR 0x1018 Bellek kapasitesi aşıldı
HLR 0x1019 Mobil aboneye ulaşılamıyor
HLR 0x101A VLR Sistem hatası
HLR 0x101B HLR Dahili Hatası
MSC 0x1020 Kimliği belirsiz abone
MSC 0x1021 Abone yok, IMSI ayrıldı
MSC 0x1022 Abone yok, sayfa yanıtı yok
MSC 0x1023 Abone MT SMS için meşgul
MSC 0x1024 Tesis desteklenmiyor
MSC 0x1025 Yasadışı abone
MSC 0x1026 Yasadışı ekipman
MSC 0x1027 Sistem hatası
MSC 0x1028 Beklenmeyen veri değeri
MSC 0x1029 Veri eksik
MSC 0x102A Bellek kapasitesi aşıldı
MSC 0x102B Ekipman protokolü hatası
MSC 0x102C Kısa mesajla donatılmamış ekipman
MSC 0x102D Geçersiz hata
MSC 0x102E MSC Dahili Hatası
EKRAN 0x1030 Tarama bloğu
EKRAN 0x1031 IMSI'nin sonlandırılması engellendi
EKRAN 0x1032 Kaynak konum uyuşmazlığı
EKRAN 0x1033 Hata, gönderen engellendi
EKRAN 0x1034 Hata, hedef engellendi
EKRAN 0x1035 Hata, anahtar kelime engellendi
EKRAN 0x1036 Hata, SC adresi engellendi
EKRAN 0x1037 Hata, kotanın aşılması nedeniyle engellendi
EKRAN 0x1038 Hata, döngü algılandı
EKRAN 0x1039 Hata, veri kodlama şeması engellendi
EKRAN 0x103A Hata, bilgi öğesi tanımlayıcısı engellendi
EKRAN 0x103B Hata, kişisel hizmet engellemesi, MO
EKRAN 0x103C Hata, kişisel hizmet engellemesi, MT
SMSC 0x1040 Kimliği belirsiz abone
SMSC 0x1041 Tesis desteklenmiyor
SMSC 0x1042 Sistem hatası
SMSC 0x1043 Beklenmeyen veri değeri
SMSC 0x1044 Veri eksik
SMSC 0x1045 Ekipman protokolü hatası
SMSC 0x1046 Bilinmeyen servis merkezi adresi
SMSC 0x1047 Servis merkezi tıkanıklığı
SMSC 0x1048 Geçersiz kısa mesaj varlığı adresi
SMSC 0x1049 Abone olmayan servis merkezi abonesi
SMSC 0x104A SMSC Dahili Hatası
ROTA 0x1050 Dahili yönlendirme hatası
ROTA 0x1051 Desteklenmeyen sayı planı
ROTA 0x1052 Desteklenmeyen numara türü
ROTA 0x1053 İleti teslim edilmiyor
ROTA 0x1054 Arama bölgesi bulunamadı
ROTA 0x1055 Ev bölgesi değil ve IMSI'ye izin verilmiyor
ROTA 0x1056 Ana bölge değil ve IMSI getirilemedi
ROTA 0x1057 Hedef ağ türü bilinmiyor
ESME 0x1060 Geçersiz hedef adresi
ESME 0x1061 Geçersiz hedef numaralandırma planı
ESME 0x1062 Geçersiz hedef türü numarası
ESME 0x1063 Geçersiz hedef bayrağı
ESME 0x1064 Geçersiz varış noktası sayısı
ESME 0x1065 Geçersiz kaynak adresi
ESME 0x1066 Geçersiz kaynak numaralandırma planı
ESME 0x1067 Geçersiz kaynak türü numarası
ESME 0x1068 ESME Alıcısı kalıcı hatası
ESME 0x1069 ESME Alıcısı reddetme hatası
ESME 0x106A ESME Alıcısı geçici hatası
ESME 0x106B Geçersiz komut uzunluğu
ESME 0x106C Geçersiz hizmet türü
ESME 0x106D Geçersiz işlem
ESME 0x106E İşleme izin verilmiyor
ESME 0x106F Geçersiz parametre
ESME 0x1070 Parametreye izin verilmiyor
ESME 0x1071 Geçersiz parametre uzunluğu
ESME 0x1072 Geçersiz isteğe bağlı parametre
ESME 0x1073 İsteğe bağlı parametre eksik
ESME 0x1074 Geçersiz geçerlilik parametresi
ESME 0x1075 Geçersiz planlanmış yayınlanma parametresi
ESME 0x1076 Geçersiz dağıtım listesi
ESME 0x1077 Geçersiz mesaj sınıfı
ESME 0x1078 Geçersiz mesaj uzunluğu
ESME 0x1079 Geçersiz mesaj referansı
ESME 0x107A Geçersiz mesaj sayısı
ESME 0x107B Önceden tanımlanmış geçersiz mesaj
ESME 0x107C Geçersiz öncelik
ESME 0x107D Geçersiz değiştirme bayrağı
ESME 0x107E İstek başarısız oldu
ESME 0x107F Geçersiz teslimat raporu isteği
ESME 0x1080 Mesaj kuyruğu dolu
ESME 0x1081 Harici hata
ESME 0x1082 Bilgi bulunamıyor
ESME 0x1081 IMSI araması engellendi
ESME 0x1082 ESME hatası
ESME 0x1082 ESME Dahili hatası
ESME 0x1083 ESME Bilinmeyen harici hata
ESME 0x1084 Geçersiz Mobil Abone
ESME 0x1085 Kısa mesaj maksimum değeri aşıyor
ESME 0x1086 GSM mesajı açılamıyor
ESME 0x1087 IRA Alfabesi dönüştürülemiyor
SP 0x1090 İç hata
SP 0x1091 Ağ zaman aşımı
SP 0x1092 İşlem engellendi - yetersiz fon
SP 0x1093 Yasadışı mobil abone - engellendi
SP 0x1094 Şebeke operatörü tarafından geri ödeme yapıldı

Can't find the information you are looking for?

Create a Support Ticket
Did you find it useful?
(214 times viewed / 0 people found it helpful)

Top